Inkoop elektriciteit en gas

Maatwerkbegeleiding van het inkooptraject

Uitgangspunten
Iedere energiegebruiker in Nederland is vrij te kiezen van welke aanbieder hij gas en elektriciteit afneemt. Keuzevrijheid is een recht, resulterend in de mogelijkheid om met aanbieders te onderhandelen teneinde een passende aanbieding te krijgen. De ervaring leert dat de elektriciteits- en gasmarkt zich niet gedragen als vele andere commoditymarkten, onder meer door de invloed van het inkoopmoment (timing), het afnameprofiel, stimuleringsprogramma’s, geopolitiek en sentiment. Dit leidt tot vragen als: wanneer moet ik inkopen en voor welke tijdspanne, moet ik mijn portfolio opknippen, wat zijn de risico’s van overstappen, e.d.

Om u te ondersteunen bij de inkoop van elektriciteit en gas hebben wij een dienst ontwikkeld, gericht op de begeleiding bij het inkooptraject, die uit een aantal stappen bestaat: de voorbereiding, de inventarisatie/analyse, de aanbesteding en het contracteren, inclusief de nazorg.

Ondersteuning
Bij de ondersteuning van het inkooptraject wordt onder meer aandacht besteed aan het bestaande contract en de afronding daarvan, de samenstelling van een inkoopteam en het bepalen van de strategie. Die strategie is onder meer afhankelijk van uw afnameprofiel, het belang van de energiekosten voor uw bedrijf en de intern aanwezige expertise.

Na vaststelling van de strategie is het van belang vast te stellen voor welke termijn energie moet worden gekocht en vooral, en dat is waar de grootste uitdaging in ligt, wanneer. ‘Wanneer’, bepaalt voor een belangrijk deel de prijs. De praktijk leert dat het buitengewoon verstandig is om naast de algemene strategie een prijsstrategie te bedenken en die ook uit te voeren! 

Wilt u meer weten over de begeleiding die VEMW biedt, log dan in voor meer informatie.


Login