Ontheffing aanwijzing netbeheerder

VEMW helpt u met uw ontheffingsaanvraag

Als er natuurlijke rechtspersonen op uw installatie zijn aangesloten en u energie aan hen doorlevert, kan er volgens de wet sprake zijn van een net i.c. Gesloten Distributie Systeem (GDS). Voor een GDS is het verplicht een netbeheerder aan te wijzen. Als u geen netbeheerder wilt aanwijzen, dan kunt u een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aanvragen. Het aanvragen van een ontheffing is geen sinecure en verlangt veel expertise. VEMW heeft de expertise en de ervaring en begeleidt u professioneel.

Begeleiding VEMW
Voor een ontheffingsaanvraag is op hoofdlijnen een tweetal hoofdvragen van belang:

  • Is er sprake van een elektriciteits- dan wel gasnet en welke onderdelen behoren tot dit net? 
  • Welke ontheffingsgrond is van toepassing?

Voor de onderbouwing van het net en de gronden verzamelt VEMW alle relevante feiten aan de hand van een checklist en beoordeelt deze uitvoerig. Naast het aantonen van een net is de onderbouwing van de grond(en) cruciaal voor de honorering van de aanvraag.

Wilt u meer weten over de begeleiding die VEMW biedt, log dan in voor meer informatie. 

Login