Aanvragen wijzigen aansluiting

Uw controlerende adviseur

Als u een nieuwe of bestaande aansluiting wilt realiseren respectievelijk wilt wijzigen, dan moet u voldoen aan de Technische Codes Elektriciteit of Gas én aan de afspraken in uw huidige Aansluit- en transportovereenkomst. Daarnaast kan het nodig zijn met andere instanties en bedrijven afstemming te plegen zoals uw meetbedrijf, uw infrabedrijf en / of uw gemeente voor het eventueel doorkruisen van openbare gronden of de aanvraag van bouwvergunningen. In het geval u een netbeheerder bent (zie ook de informatie op onze website over een GDS Elektriciteit  of GDS Gas heeft u tevens te maken met de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION). Wilt u zich in de aanvraag van een nieuwe of een te wijzigen aansluiting niet laten verrassen, schakel dan VEMW in voor een deskundige begeleiding!

Aanvraag aansluiting
Een nieuwe aansluiting van elektriciteit of gas vraagt u aan bij uw netwerkbedrijf via de website van Aansluitingen.nl. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA elektrisch mag ook een andere partij dan uw netwerkbedrijf de aansluiting realiseren. U kunt dan desgewenst ook deze bedrijven benaderen een offerte te doen. Dit zijn doorgaans de infrabedrijven van de netbeheerders of aannemers. 

Het wijzigen van uw elektriciteitsaansluiting kan een lastig proces zijn en is aan allerlei regels gebonden. VEMW helpt u op weg en begeleidt u door het woud van regels en verplichtingen!

Wilt u meer weten over de begeleiding die VEMW biedt, log dan in voor meer informatie.

Login