Diensten

Dienstverlening van het VEMW Kenniscentrum

De energie- en watervoorziening veranderen in rap tempo en dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Ook kunnen veranderingen binnen uw organisatie (verkleining of uitbreiding productie, vergroening inkoop, verkleining ecologische voetafdruk, etc.) leiden tot vragen met betrekking tot de voorzieningszekerheid (betrouwbaarheid),  toenemende kosten (betaalbaarheid) en de consequenties voor de omgeving (duurzaamheid) van uw energie- en watervoorziening.

VEMW ontvangt een toenemend aantal vragen van leden specifiek over de eigen situatie. Reden voor ons om naast de activiteiten gericht op de behartiging van uw collectieve belangen ook onze dienstverlening aan u uit te breiden. Soms in collectieve zin, vaak ook toegespitst op uw specifieke situatie. Onze dienstverlening is ingericht rond vier specifieke groepen van activiteiten:

  1. Begeleiding:  advies of ondersteuning bij de inkoop van energie en water, de aanvraag van een vergunning of ontheffing, een officiële melding of aanvraag, e.d.;
  2. Controle: beoordeling van een offerte, factuur of belastingaanslag;
  3. Informatie: informatie over specifieke beleidswijzigingen, wijziging van regels, cursussen en bijeenkomsten, dienstverleners, e.d.;
  4. Vragen: antwoorden op specifieke vragen op het gebied van energie en water

Na inloggen zien leden de voorwaarden waaronder diensten van VEMW beschikbaar zijn.

Login