nov 2021
donderdag
11
Online / VEMW

VEMW online informatiebijeenkomst Congestiemanagement

Er valt inmiddels niet meer te ontkomen: het tekort aan transportcapaciteit op de elektriciteitsnetten. Bijna dagelijks zijn  projecten die niet door kunnen gaan in het nieuws. De reden: extra elektrisch vermogen wordt niet beschikbaar gesteld. Er is sprake van congestie: de netwerken zitten vol. Tegelijkertijd blijft het voor aangeslotenen vaak onduidelijk waarom een netbeheerder transportvermogen heeft geweigerd. Om dit soort situaties op te lossen worden de spelregels voor afnemer en netbeheerder aangescherpt. .

Op donderdag 11 november organiseert VEMW de online informatiebijeenkomst over de spelregels als er sprake is van congestie. In deze bijeenkomst behandelen we de rechten en plichten van aangeslotenen in een congestiegebied, gaan we in op hoe congestie in de praktijk zal worden gemanaged en wat de nieuwe spelregels betekenen voor uw recht op transportcapaciteit. De bijeenkomst geeft antwoorden op vragen als:

  • Wanneer mag een netbeheerder transportvermogen weigeren?
  • Hoeveel vermogen mag ik nog wel extra afnemen?
  • Hoe kan ik controleren of een netbeheerder terecht transport weigert?
  • Is congestiemanagement verplicht?
  • Hoe lang duurt congestie? Kan het sneller worden opgelost?
  • Hoe weet ik of ik mij in een congestiegebied bevind?
  • Welke betekenis hebben de verschillende kleuren op congestiekaarten van netbeheerders?
  • Wat zijn de lange termijn verachtingen?

Programma:
Hoe pakken we deze knellende problematiek voor de lange en korte termijn aan? De toezichthouder ACM en de netbeheerders hebben nog geen overeenstemming bereikt over de spelregels. Wat is de plaats van de eindgebruiker in deze hachelijke situatie? Liander en ACM gaan in discussie op basis van een aantal scenario’s waarmee eindgebruikers worden geconfronteerd. Mis deze bijenkomst niet en schrijf u in!

09:30 Opening

09:45 Congestiescenario’s en spelregels door Timon Dubbeling (ACM) en Daan Rutten (Liander)

11:00 Discussie

11:30 Dankwoord en sluiting

Aanmelden
Deelname aan deze online informatiebijeenkomst is gratis en exclusief voor leden van VEMW. U kunt zich hier online aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met Thessa de Ridder, tr@vemw.nl of 0348-48 43 57.