nov 2021
woensdag
10
Online / VEMW en Nobian

VEMW Wind Consortium Hollandse Kust West

EXCLUSIEF VOOR LEDEN!

Op de Noordzee worden twee windparken opgericht van circa 700 MW elk. Deze parken genaamd Hollandse Kust West zullen in 2024 en 2026 operationeel zijn. De tender wordt eerdaags door de overheid gestart; ontwikkelaars van windparken kunnen dan hun bod doen. Onder leiding van Nobian en een aantal andere grote industriële grootverbruikers (Kerngroep) met kennis en ervaringen in deze projecten, zijn we voornemens een inkoopconsortium op te richten. Dit inkoopconsortium zal ontwikkelaars die voornemens zijn een bieding op de kavels in de Noordzee te doen, benaderen om contractuele contracten uit te onderhandelen.

De businesscase van een ontwikkelaar wordt beduidend beter indien hij zijn zekerheid over de afname van de geproduceerde stroom kan veiligstellen. Hiervoor zoekt een ontwikkelaar afnemers die bereid zijn zich voor langere tijd (15 jaar) en op voorhand te committeren aan de afname van de stroom afkomstig uit het windpark, in de vorm van een Power Purchasing Agreement (PPA). Om het inkoopvolume verder te vergroten en de industrie de kans te bieden bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie (en integratie) willen wij u deze kans aanbieden deel te nemen aan het VEMW Wind Consortium

Wij organiseren hiervoor een informatiebijenkomst waarvoor wij u graag uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onze voornemens toelichten en ingaan op PPA’s, mededinging, GVO’s, deelname en planning. De informatiebijenkomst vindt plaats op woensdag 10 november van 13.30 - 16.00 uur bij VEMW in Woerden. Vanwege Covid-19 is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, maar er is gelegenheid om op afstand deel te nemen via MS Teams.

Programma

Welkom VEMW (VEMW, Gertjan Lankhorst)

Energiemarkt ontwikkelingen & PPA’s (DNV-GL, Martijn Duvoort)

 • Lange termijn energiemarkt ontwikkelingen
 • Noodzaak voor verduurzaming (EU & relatie naar NL)
 • Wat is een PPA
 • Wat zijn voor- en nadelen van een PPA

 Aanbesteding Hollandse Kust West (EZK. Emelie de Wagt en RVO, Ruud de Bruijne)

 • Windproject HKW
 • Tender procedure
 • Gunningscriteria
 • Ervaringen voorgaande tenders

Het VEMW Inkoopconsortium Wind (Nobian, Johan Hospers)

 • Rationale van het initiatief
 • Unique Selling Points
 • Procedure & kosten
 • Planning

Vragen & Antwoorden (onder leiding van VEMW)

Vervolgafspraken en sluiting

Aanmelden
Deelname aan deze online informatiebijeenkomst is gratis, vrijblijvend en exclusief voor leden van VEMW. U kunt zich hier online aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met Thessa de Ridder, tr@vemw.nl of 0348-48 43 57.