jun 2021
donderdag
24
Online vanaf uw eigen werkplek / VEMW

Informatiebijeenkomst Kernenergie

Informatiebijenkomst kernenergie

Kernenergie is in Nederland een beladen onderwerp. Maar zo nu en dan komt het weer tevoorschijn. Tijd om de plussen en minnen op een rij te zetten. Wetenschappers, duurzame denktanks en politici puzzelen welke energiebron we als samenleving en de industrie, naast zonne- en windenergie, nodig hebben om te produceren, onze huizen te verwarmen en ons eten op te koken. In elektriciteitsscenario’s voor Europa wordt kernenergie steeds vaker genoemd. Als uitgangspunt van deze scenario’s geldt dat de energiebron betrouwbaar en betaalbaar moet zijn en geen CO2 uitstoot veroorzaakt. De vraag is of kernenergie aan die omschrijving voldoet.

Op donderdag 24 juni organiseert VEMW de informatiebijeenkomst kernenergie. In deze bijeenkomst behandelen we de ontwikkelingen in kernenergie, gaan we in op de (on)mogelijkheden van kernenergie in de -toekomstige- energiemix en kijken wat nodig is voor een positieve businesscase. De bijeenkomst geeft antwoorden op vragen als:

  • Is er in Nederland plaats voor kernenergie?
  • Is kernenergie noodzakelijk? Wat is het alternatief?
  • Is kernenergie betaalbaar voor Nederland?
  • Welke ontwikkelingen zijn er in kernenergie? Verkleining reactoren/ fabrieksmatig bouwen, installatie lokaal?
  • Waar liggen kansen voor kernenergie?

Programma

09:30 Opening

09:45 Ontwikkelingen in kernenergie, Jan-Leen Kloosterman (TU Delft)

10:15 Kernenergie in de toekomstige -duurzame- energiemix, Maarten Meijburg (eRrisk Group)

10:45 Een positieve businesscase met kernenergie? Martin Scheepers (TNO)

11:15 Discussie

11:30 Dankwoord en sluiting

Aanmelden
Deelname aan dit webinar is gratis en exclusief voor leden van VEMW. U kunt zich hier online aanmelden voor het webinar.