jun 2021
donderdag
17
Vanaf uw eigen werkplek / VEMW en RHDHV

De energietransitie: Hoe kom je van ambitie tot realisatie?

Een webinarserie en werksessie in 3 afleveringen georganiseerd door VEMW en Royal HaskoningDHV

Het klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van bedrijven worden steeds ambitieuzer. Volgens het Klimaatakkoord hebben bedrijven de opgave om binnen 10 jaar 49 procent CO2 reductie te realiseren. De Europese Commissie verhoogt deze doelstelling zelfs naar 55 procent. Het speelveld waarin deze ambities waargemaakt moeten worden is behoorlijk ingewikkeld en omgeven met onzekerheden. Beleid en wetgeving veranderen continu en de businesscase voor energiemaatregelen kent veel onzekerheden. Hoe zorg je nu dat je in dit speelveld een eerste stap zet? Na het volgen van deze webinar serie en werksessie heb je een beter beeld van de ontwikkelingen in energiebeleid, -wetgeving en subsidies en heb je praktische handvaten hoe om te gaan met de vele onzekerheden in de businesscase. Output van de werksessie is een concreet beeld voor de eerste stap – en een zicht op de vervolgstappen - die je kunt zetten.

Webinar 1: De basis
(donderdag 3 juni 2021 van 12:30 – 14:00 uur)
Energiebeleid, energiewetgeving en subsidies
Het energiebeleid, de energiewetgeving en de instrumenten (subsidies, fiscale regelingen) veranderen continu: het klimaatakkoord, ETS-emissiehandel, CO2-heffing, energieregels in de vergunning, de komst van de Omgevingswet, de invoering van de EED en het wegvallen van het MJA-convenant en de SDE++. Heb je nog zicht op wat er allemaal in staat en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Zicht op het beleid, de wettelijke verplichtingen en de mogelijkheid van het gebruiken van subsidies is de basis. Vandaar dat we hier in het eerste webinar op in gaan.

Webinar 2: Omgaan met onzekerheden in de business case
(donderdag 10 juni van 12:30 – 14:00uur)
Wat te doen in de kip en ei situatie(s)?
De fossiele energievoorziening bood de afgelopen 70 jaar veel zekerheid en comfort. Naarmate we meer inzetten op duurzame energie verandert die voorziening en infrastructuur radicaal. De opwek wordt decentraler en fluctuerender (zon, wind), er komen nieuwe energiedragers (waterstof, aardwarmte), elektriciteitsnetwerken worden verzwaard en infrastructuur voor waterstof en CCS komen eraan. Met deze veranderingen nemen onzekerheden toe als het gaat over betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Tegelijkertijd is zonder deze nieuwe opwek en transport de realisatie van de CO2-doelstellingen voor uw bedrijf niet – of niet tijdig - mogelijk. Dus hoe ga je hier mee om? Wat als je – voorlopig - niks doet? Wat zijn de afhankelijkheden? Welke partners heb je nodig en hoe zien de risico’s er uit? In het 2e webinar gaan we op deze vragen in.

Werksessie 3: Wat wordt de volgende stap voor jouw bedrijf?
(donderdag 17 juni van 12:30 – 14:00 uur)
Na het volgen van de eerste 2 webinars is de vraag: wat kun je concreet doen? Aan de hand van een aantal concrete inspirerende cases helpen we je gedachten alvast op weg. We nodigen je dan ook uit om een eigen case in te brengen waarmee we (evt. geanonimiseerd) in een werkgroep volgens de methodiek die we in webinar 2 hebben besproken  aan de slag gaan. Vervolgens gaat iedereen in kleine groepjes aan de hand van een stappenplan/beslisboom aan de slag. Met als resultaat een concreet beeld van de eerste stap die je kunt zetten. Als je een case wilt inbrengen dan kun je dit aangeven op het inschrijfformulier 

Wanneer: 

  • Webinar 1: Donderdag 3 juni 12:30 – 14:00
  • Webinar 2: Donderdag 10 juni 12:30 – 14:00
  • Werksessie 3: Donderdag 17 juni 12:30 – 14:00

Locatie: Webinar - Vanaf je eigen werkplek

Aanmelden:
U kunt zich kosteloos doormiddel van dit formulier inschrijven voor het webinar op 17 juni 2021