apr 2021
donderdag
15
Online / RVO en KWA

Masterclass CO2-reductie Industrie

Bent u er klaar voor om met CO2-reductie aan de slag te gaan binnen uw bedrijf?

KWA Bedrijfsadviseurs en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigen u uit om deel te nemen aan de Masterclass CO2-reductie Industrie. In 4 sessies gaan we met 20 deelnemers aan de slag met de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. De focus ligt daarbij met name op het verlagen van energetische- en procesemissies. We onderzoeken wat de beste verduurzamingsopties zijn voor uw bedrijf en welke regelingen daarbij passen. Omdat wij denken dat de Masterclass voor u interessant kan zijn, ontvangt u deze speciale uitnodiging!

Voor wie is de masterclass?
De masterclassreeks is expliciet bedoeld voor medewerkers van Industriële productiebedrijven. Uw bedrijf heeft de ambitie om de CO2-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten. U wilt deze ambitie in praktijk brengen en dit is de welkome, laatste zet om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij delen kennis aan de hand van aansprekende (reken)voorbeelden en realistische cases, bieden handelingsperspectieven, een (nieuw) netwerk van deelnemers in soortgelijke situatie, en meer. We gaan concreet aan de slag en starten met een analyse van de huidige situatie. Daarna behandelen we verschillende technieken waarmee u CO2-reductie realiseert. Van de CO2-reductie opties die voor u het interessantst zijn, kunt u de reductie berekenen. Vervolgens zet u de reductie uit in een tijdlijn. Daarbij is er ook aandacht voor de besluitvorming om uw CO2-reductie plannen te laten slagen.

Wat wordt van u verwacht?
Het in kaart brengen van eigen bedrijfsvoering en processen, het ontwerpen van een CO2-reductie plan, bereidheid om kennis en ervaring uit uw bedrijf te delen, en beschikbaarheid op de geplande sessiedata.

Data
In de huidige context is de Masterclass opgedeeld in 4 online sessies van elk 2 uur. Alle sessies vinden plaats op een donderdag van 10.00 – 12.00. Tussen de sessies door werkt u de onderdelen uit, alleen of in samenwerking met andere deelnemers.

• Sessie 1, 15 april: Uw huidige situatie met een Triple-C analyse
• Sessie 2, 20 mei: Opties CO2-reductie met veel voorbeelden
• Sessie 3, 3 juni: Uw eigen routekaart, met behulp van factsheets en regelingen
• Sessie 4, 17 juni: U als CO2-reductie ambassadeur, met tips en vervolgacties

Aan de Masterclassreeks kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Bij meer inschrijvingen bespreken we de mogelijkheden voor deelname aan een volgende reeks.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de Masterclass. De Masterclass sessies kosten 8 uur en daarnaast bedraagt de verwachte urenbesteding ongeveer 20 uur.

Bent u enthousiast over de Masterclass en wilt u meedoen? Meld u dan aan via dit formulier. Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar joop.bormans@rvo.nl