apr 2021
dinsdag
13
Online / RVO|NVDE|VEMW

INSPIRATIETOUR ESCO’S

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

INHOUD WEBINAR 13 APRIL
Ontzorg uw bedrijf en besteed de energiehuishouding uit. ESCo’s zijn bedrijven die de aanleg, het onderhoud en het beheer van uw energie-installaties overnemen. ESCo staat voor Energy Service Companies. Wil u zelf niet investeren in verduurzaming? Denk dan na over zo’n samenwerking.

Wilt u zelf niet de exploitatie op u nemen? Ontbreekt het u aan de technische kennis en ervaring ? Tijdens deze Inspiratietour geven we meer informatie over wat ESCo’s zijn en wat ze voor u kunnen betekenen. Dit leggen we uit met verschillende soorten energiebehoeften en de daabij behorende ESCo-contracten.

AANMELDEN INSPIRATIETOUR ESCO’S OP DINSDAG 13 APRIL 2021

KENNIS EN INSPIRATIE VOOR CO2-REDUCTIE
Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

Afwegingen
Aandachtspunten
Investerings- en exploitatiekosten
Rentabiliteit, CO2-reductie
Gebruiksvriendelijkheid
Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Schrijf u in voor de in totaal 5 inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

16 februari: Energie Management Systeem en Artificiële Intelligentie
23 maart: Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie
13 april: ESCo’s
11 mei: Energie, Innovatie en Klimaatfondsen
8 juni: Beprijzingen van CO2 emissies

Heeft u voorgaande webinars in het najaar van 2020 gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.