mrt 2021
dinsdag
23
Online / RVO|NVDE|VEMW

INSPIRATIETOUR NIEUWE BUSINESSMODELLEN CO2 REDUCTIE

Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.

U kunt in totaal 5 inspiratietours online bijwonen over verschillende technieken en thema’s.

INHOUD WEBINAR 23 MAART
De klimaatuitdagingen jagen niet alleen technische innovaties aan. Ze leiden ook tot nieuwe partners en businessmodellen. Deze maken het mogelijk de CO2-uitstoot in de industrie(keten) te verminderen. Laat u inspireren met aansprekende voorbeelden van onder meer Eneco en Global Green. Maak afspraken binnen uw keten. Sluit een full service contract af. Met deze totaaloplossing vermindert u nog meer CO2-uitstoot.

Benoit van Beeck Calkoen van Global Green laat zien hoe u 15-50% energiebesparing behaalt. Hij vertelt meer over hun businessmodel. Daarin doorbreken urgentie, kennis en kapitaal samen de barrières.

Aanmelden 23 maart Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie

KENNIS EN INSPIRATIE VOOR CO2-REDUCTIE
Op de inspiratietour webinarreeks wisselt de industrie kennis uit. De verduurzaming en de diverse technieken van industriële processen binnen uw sector staan centraal. Hierbij komen onder meer aan bod:

Afwegingen
Aandachtspunten
Investerings- en exploitatiekosten
Rentabiliteit, CO2-reductie
Gebruiksvriendelijkheid
Inpasbaarheid van technieken binnen het bestaande proces en vergunningverlening

Deelnemers aan eerdere tours hebben inmiddels geïnvesteerd in CO2-reductiemaatregelen.

Schrijf u in voor de in totaal 5 inspiratietours over verschillende technieken en thema’s:

16 februari: Energie Management Systeem en Artificiële Intelligentie
23 maart: Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie
13 april: ESCo’s
11 mei: Energie, Innovatie en Klimaatfondsen
8 juni: Beprijzingen van CO2 emissies

Heeft u voorgaande webinars in het najaar van 2020 gemist en bent u toch nieuwsgierig? Op de website verduurzamingindustrie.nl kunt u de verslagen en presentaties van de online inspiratietours hier terugvinden.