mrt 2021
donderdag
18
Online / VEMW

Online Informatiebijeenkomst Infrastructuur

Exclusief voor leden van VEMW

Veel zakelijke energiegebruikers ontwikkelen plannen voor de reductie van hun CO2-uitstoot, geprikkeld door beprijzingsmechanismen zoals EU-ETS en de Nederlandse CO2-heffing, het Klimaatakkoord en de license-to-operate in 2030 en verder. Bij het onderzoek naar de reductiemogelijkheden komt één grote beperking steeds naar voren: een tijdige beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur. Verduurzaming vereist bijvoorbeeld: een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting om de proceswarmtebehoefte te elektrificeren; infrastructuur voor het transport van groene en blauwe waterstof; het transport en de opslag van CO2 (CCS) en een flexibel elektriciteitsverbruik om geen schaarse netcapaciteit onbenut te laten.

Reden voor VEMW om een webinar te organiseren over infrastructuur op donderdag 18 februari 2021 om u als lid te informeren en een perspectief te bieden op infrastructuurontwikkelingen ter ondersteuning van de industrie- en energietransitie. Na een overzicht van de uitdagingen, verzorgd door VEMW, zullen terzake kundige sprekers ingaan op vragen als:

  • Zullen wij in de toekomst gebruik kunnen maken van en rekenen op een infrastructuur die past bij de behoeften (in de breedste zin) van de grootverbruikers in Nederland?
  • Welke infrastructuur is wanneer, hoeveel en waar in Nederland nodig?
  • Hoe houden die verbruikers perspectief op toegang tot een betrouwbare en betaalbare infrastructuur?
  • Hoe kunnen we bestaande én nieuwe infrastructuur het doelmatigst benutten met inachtneming van systeemintegriteit, -flexibiliteit en -integratie?


Sprekers


Ontwikkeling waterstofinfrastructuur
Frits van der Velde MSc (GasUnie) is, met ruim 11 jaar ervaring in de energiesector, bijna 3 jaar werkzaam als senior advisor policy & regulatory affairs.
Frits zal u informeren over de ontwikkeling en voorziene beschikbaarheid van waterstofinfrastructuur voor grootverbruikers.

Ontwikkeling CO2 infrastructuur
Ruben van Nooijen MSc (Shell) is, met ruim 5 jaar ervaring in de energiesector, werkzaam als commercial finance advisor.
Ruben zal u informeren over de ervaring vanuit de grootverbruikers met de totstandkoming van CO2-infrastructuur, specifiek in het kader van het Porthos project.

Ontwikkeling elektriciteitsinfrastructuur
Ir. Alan Croes (TenneT) is werkzaam als senior manager, verantwoordelijk voor de planning van het energiesysteem. Met 21 jaar ervaring in de energiesector zal Alan u informeren over de ontwikkeling en verzwaring van het elektriciteitsnet.

Optimale benutting elektriciteitsinfrastructuur

“Lineke Goorix (Alliander) is als programma manager vraag aanbod betrokken bij verschillende innovatieprogramma’s. Met meer dan 17 jaar ervaring in de energiesector, waarvan 11 bij Alliander, zal Lineke u uitleggen hoe schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet optimaal kan worden benut.”

Roeland Manders MSc (Engie) is adviseur public & regulatory affairs, met 15 jaar ervaring vanuit de grootverbruikers en 2 jaar ervaring bij Engie.

Richard Beekhuis MSc (Engie) is energy flexibility manager, met bijna 20 jaar ervaring in de energiesector, waarvan 9 jaar onderzoek naar smart grids.

Zij zullen u perspectief bieden op mogelijkheden voor grootverbruikers wanneer er geen transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Voor grootverbruikers die breed geïnformeerd willen worden over op welke infrastructuur zij kunnen rekenen voor de verduurzaming van hun processen, is dit een bijeenkomst die zij niet mogen missen.

Wanneer
Datum: Donderdag 18 maart 2021
Tijd: 14.00 tot 16.30
Locatie: Online, Microsoft Teams

Aanmelden
Toegang tot de informatiebijeenkomst is gratis en voorbehouden aan VEMW-leden. Inschrijven voor dit webinar kan door het aanmeldformulier in te vullen. 

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de Informatiebijeenkomst, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.