mrt 2021
donderdag
11
Online / VEMW|RVO|NVDE

Verduurzaming industrie door elektrificatie

De energietransitie stelt bedrijven voor nieuwe uitdagingen en kansen. Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen en zo verduurzaming te realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tegelijkertijd zal er een sterke toename plaatsvinden van het aanbod van duurzame elektriciteit. Dit geeft weer andere uitdagingen, met name op het gebied van flexibiliteit. Dankzij de uitbreiding van de SDE++ regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom willen wij in deze webinar-reeks uitgebreid stilstaan bij 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf. Webinar Verduurzaming industrie door elektrificatie – e-boilers Op 11 maart a.s. vindt de eerste van 5 webinars plaats over “Verduurzaming industrie door elektrificatie” dat wordt georganiseerd door NVDE, VEMW, RVO met ondersteuning van Recoy. In dit webinar zal de e-boiler centraal staan. Na dit webinar zult u beter kunnen inschatten of een investering in een e-boiler voor uw bedrijf interessant is. Deelname webinar Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link. Aanmelden Voor wie: Industrie, (semi-) overheid, Original Equipment Manufacturers , algemeen geïnteresseerden waaronder consultants Sprekers   

  • Rob Kreiter, Trekker Routekaart Elektrificatie  Inleiding over het belang van elektrificatie in de energietransitie.
  • Sonny Schepers, USG : Hoe  kan de e-boiler ingepast worden in het stoomsysteem van Chemelot en de business case voor de e-boiler voor Chemelot?
  • Martijn Hinderdael,  Stork Thermeq:   Hoe werkt de techniek van de e-boiler?
  • Gerhard Rinsma, RVO: Welke stimuleringsmaatregelen zijn van toepassing? O.a. SDE++
  • Robert Kleiburg, Recoy: Welke factoren bepalen of een e-boiler een goede business case voor uw bedrijf is?
Webinaroverzicht Hieronder staan de data van de webinarreeks over verduurzaming industrie door elektrificatie. Noteer deze data alvast in uw agenda. 
11 maart, 15.00-16.30, e-boilers
1 april, 15.00-16.30, warmtepompen
29 april, 15.00-16.30, elektrolysers
20 mei, 15.00-16.30, nadere info volgt
24 juni, 15.00-16.30, nadere info volgt