mrt 2021
woensdag
03
Online / RWS|VNCI|VEMW

Online bijeenkomst lozingsvergunning

De lozingsvergunning van uw bedrijf wordt binnen 1,5 jaar door Rijkswaterstaat (RWS) bezien. U heeft daar eerder bericht over ontvangen van RWS. Het bezien houdt in dat in opdracht van RWS wordt onderzocht of en in hoeverre de vergunning nog actueel is. In totaal gaat het om circa 120 vergunningen van evenzoveel bedrijven. Er is eerder een pilotproject uitgevoerd waarbij 66 vergunningen zijn bezien. Daaruit bleek dat ongeveer driekwart van de lozingsvergunningen moet worden aangepast. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat een bedrijf stoffen gebruikt waarvan inmiddels duidelijk is dat ze onder de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de regelgeving daaromtrent vallen, terwijl dat nog niet duidelijk was op het moment dat de vergunning werd afgegeven. De actie van RWS vloeit voort uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Deze aanpak moet een impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit.

RWS organiseert een startbijeenkomst voor de betrokken bedrijven op 3 maart a.s. van 13.30 tot uiterlijk 15.00. Namens de bedrijven zijn VEMW en VNCI betrokken bij de organisatie van de bijeenkomst.

Wij nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst verneemt u van medewerkers van RWS hoe het bezien in zijn werk gaat, wat er van u wordt verwacht en wat er uiteindelijk met de resultaten gaat gebeuren.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Thessa de Ridder (tr@vemw.nl). Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met daarin een link naar MS Teams om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Roy Tummers, rt@vemw.nl.