feb 2020
vrijdag
07
VEMW / VEMW

Informatiebijeenkomst (toekomstige) GDS ontheffinghouders

Exclusief voor GDS-ontheffinghouders

Gesloten distributiesystemen (GDS): van industrieterreinen tot ziekenhuizen en van bedrijfsparken tot universiteiten. De regelgeving voor deze aangeslotenen op een openbaar elektriciteits- en/of gasnet die achter hun aansluiting een particulier bezitten, is gedurende 2019 veranderd. Eigenaren van een gesloten distributiesysteem worden door de wetgever gezien als een netbeheerder-light en hebben verplichtingen t.o.v. derden-aangeslotenen op hun net, de openbare netbeheerder en de Belastingdienst. Met betrekking tot die verplichtingen – en de mogelijkheden om daaraan te voldoen – is in 2019 een en ander veranderd. Zo moeten de openbare netbeheerders toegang verschaffen tot bijvoorbeeld het C-AR, en moet elektriciteit die op GDS-en wordt opgewekt en geleverd vanaf 2020 conform full-disclosure van certificering worden voorzien.

Reden voor VEMW om een informatiebijeenkomst te organiseren op vrijdag 7 februari 2020, speciaal voor de (toekomstige) GDS-ontheffingshouders.

Tijdens de bijeenkomst wordt uw fundamentele kennis over regelgeving voor GDS-en opgefrist, zoals welke rechten de derden-aangeslotenen op uw GDS hebben, wat u verplicht bent te faciliteren, en op welke manieren u compliant kunt zijn. Ook zal een GDS-ontheffingshouder zijn ervaring met deelname aan de systemen van de openbare netbeheerders met u delen, zoals bijvoorbeeld het Elektronisch Berichten Verkeer (EBV).


Sprekers

Allocatie
mr. Peter van Asperen (ACM) is, met ruim 14 jaar ervaring, senior jurist bij de ACM en coördinator voor ontheffingen om een netbeheerder aan te wijzen. 
ir. Edin Ibrovich (ACM) is projectleider en senior medewerker bij de ACM, met ruim 13 jaar ervaring bij de ACM en meer dan 20 jaar ervaring in de energiesector.
Peter en Edin zullen u bijpraten over de juridisch fundamentele concepten en afspraken rondom GDS-en.

Klantprocessen
dr. Hanneke de Jong (EDSN)
is consultant bij Energie Data Services Nederland (EDSN), en beschikt over meer dan 16 jaar ervaring in de energiesector.
ing. Louis Lolkema (NetbeheerNL) is programmamanager sectorstrategie bij Enexis, en beschikt over ruim 28 jaar ervaring in de energiesector. Hij spreekt namens de gezamenlijke netbeheerders.
Hanneke en Louis zullen u bijpraten over het faciliteren van markttoegang op een GDS.

Gebruikservaring klantprocessen
ing. Leon Bakuwel (Schiphol Airports)
is werkzaam als strategisch adviseur utilities en spreekt namens de GDS-ontheffingshouders. Hij zal vanuit de positie van GDS-ontheffingshouder zijn ervaring delen met het faciliteren van markttoegang en de bijkomende processen.

CvO/full disclosure
Ivo de Vries BSc (CertiQ)
is werkzaam als relatiemanager, met ruim 10 jaar ervaring in de energiesector. Expert op het gebied van certificering van elektriciteit, zal hij u bijpraten over full-disclosure en hoe dit tot nieuwe verplichtingen kan leiden voor GDS-ontheffingshouders.

Energiebelasting
Jan Kiekebosch (Belastingdienst)
is expert op het gebied van de energiebelasting en controleur bij de Belastingdienst. Hij zal u bijpraten over de rol van de Belastingdienst en de verschillende mogelijkheden die de energiebelasting biedt.

Voor de GDS-ontheffingshouder die het nieuwe jaar 2020 goed voorbereid en geïnformeerd wil beginnen, is dit een middag die u niet mag missen!

Wanneer
Datum: Vrijdag 7 februari 2020
Tijd: 12.00 tot 16.00
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden

Aanmelden
Toegang tot de informatiebijeenkomst is gratis en voorbehouden aan GDS ontheffinghouders. Wilt u de Informatiebijeenkomst bijwonen, schrijft u zich dan in door op onderstaande link te klikken. 

Aanmeldformulier

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de Informatiebijeenkomst, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.