okt 2019
woensdag
02
VEMW kantoor, Woerden / VEMW

Uw watervergunning: adequaat, volledig en actueel? VOLGEBOEKT

Deze bijeenkomst is volgeboekt! Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Bezoek de VEMW-lunchbijeenkomst op 2 oktober!
 

Recentelijk heeft Rijkswaterstaat (RWS) een groep van 66 bedrijven onder de loep genomen in het kader van een pilot-project.  Daarbij is de watervergunning van de bedrijven beoordeeld. Centrale vraag was of de vergunning voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Aan de wetten en regels is de afgelopen jaren volop geschaafd: zo hebben bedrijven die Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) lozen te maken met de minimalisatieplicht en zijn er tal van nieuwe stoffen ontdekt. VEMW was nauw betrokken bij de voorbereiding van de pilot. Samen met de VNCI vertegenwoordigt VEMW een groot deel van de bedrijven die voor de pilot zijn geselecteerd.

Belangrijke vragen zijn: 
• In hoeverre zijn de beoordeelde watervergunningen actueel en volledig?
• Welke verbeterpunten heeft RWS aangetroffen bij het beoordelen van de vergunningen?
• Is sprake van dermate grote milieurisico’s dat direct ingrijpen noodzakelijk is? 
• Welke lessen zijn geleerd en hoe ziet de vervolgaanpak eruit? Wat betekent dit voor bedrijven waarvan de watervergunning nog niet is beoordeeld? 

Uit de pilot blijkt dat bij een substantieel deel van de vergunningen diverse verbeterpunten zijn gevonden. Tijdens de bijeenkomst zal Dennis Kalf van Rijkswaterstaat u hier alles over vertellen. Ook verneemt u wat de vervolgaanpak zal zijn, inclusief de gevolgen voor de bedrijven die nog niet zijn beoordeeld. Vervolgens gaat Hans Geijselaers, Manager Watermanagement bij Sitech/Chemelot in op de vraag hoe je met het oog op een wijziging van de watervergunning tot effectieve oplossingen komt voor wat betreft de monitoring en lozing van (opkomende) stoffen. 

Laat u informeren over dit belangwekkende onderwerp tijdens de lunchbijeenkomst van 2 oktober!

Wanneer: 
Datum: Woensdag 2 oktober 2019
Tijd: 12.00 tot 14.00 uur.
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden

Aanmelden
Deelname aan de Waterlunch is gratis. Wij stellen het op prijs indien u zich met niet meer dan twee personen per bedrijf aanmeldt.  

Aanmeldformulier

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de Waterlunch, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.