mrt 2019
vrijdag
08
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Wat is de toekomstige rol van gas in de energie- en grondstofvoorziening?

Exclusief voor leden van VEMW!

Wat is de toekomstige rol van gas in de energie- en grondstofvoorziening? 

Bezoek de Energielunch op 8 maart!

In 2050 moet onze energievoorziening koolstofarm zijn. In het ontwerp klimaatakkoord geeft Nederland een eerste aanzet tot deze doelstelling. Elektrificatie speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van ons energiesysteem. Maar hoe zit het met gas? Met een dekking van 40 procent van onze energiebehoefte uit aardgas nu, blijft deze brandstof ook in de nabije toekomst een belangrijke rol vervullen in onze energievoorziening. En toch gaat er veel veranderen! Belangrijke vragen zijn:

  • Spelen fossiele brandstoffen nog een rol in 2050, en zo ja, in welke mate en met welke randvoorwaarden?
  • Wat is de rol van aardgas en hoe kijkt Shell aan tegen de toekomst van deze fossiele brandstof?
  • Wat wordt de rol van de duurzame alternatieven zoals waterstof, biogas en groen gas?
  • Wat betekent dat voor u als gasafnemer?

Tijdens deze Energielunch zal Ewald Breunesse, Manager Energy Transitions van Shell Nederland, ons deelgenoot maken van de visie van Shell op de transitie naar een koolstofarme energievoorziening. Een prikkelend schot voor de boeg: “Het is een overgangsproces dat nog lang gaat duren en waarin olie en aardgas belangrijk blijven, vooral voor mobiliteit en industriële processen. In de tussentijd moeten we investeren in duurzame oplossingen.”

Laat u informeren over dit belangwekkende onderwerp tijdens de Energielunch van 8 maart!

Wanneer: vrijdag 8 maart 2019
Tijd: 11.30 - 14.30 uur
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12, Woerden

Aanmelden
Toegang tot de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden van VEMW. Wilt u de Energielunch bijwonen, schrijft u zich dan in door op onderstaande link te klikken. 

Aanmeldformulier

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de Energielunch, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.

Deelname aan de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden die zich vooraf  hebben ingeschreven. Wij stellen het op prijs indien u zich met niet meer dan twee personen per lidbedrijf aanmeldt.