jan 2019
vrijdag
18
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Energielunch Omgevingswet: Nieuwe manier van werken?

Wat betekent de Omgevingswet en de ‘nieuwe manier van werken’ die daarbij komt kijken? Betekent vereenvoudiging in wet-en regelgeving ook vereenvoudiging in de praktijk?

Volgens voormalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz is het de belangrijkste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848: de Omgevingswet. In 2021 worden tientallen wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, water en milieu samengevoegd. Daarmee moet de Omgevingswet voor meer duidelijkheid en eenvoud zorgen.  Zo moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten, bijvoorbeeld bij woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De nieuwe wet bied meer ruimte voor initiatief, participatie en lokaal maatwerk, maar vraagt ook om een nieuwe manier van werken. Het heeft dus niet allen consequenties voor overheden, maar ook bedrijven. Maar wat houdt die nieuwe manier van werken precies in voor zakelijke afnemers? En betekent die vereenvoudiging in wet-en regelgeving ook vereenvoudiging in de praktijk?

VEMW heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om in te zoomen op de relevante aspecten uit de omgevingswet voor zakelijke energieafnemers. Royal HaskoningDHV is  marktleider op het gebied van vergunningaanvragen voor complexe bedrijven en koploper in kennis en ervaring ten aanzien van de invloed van de Omgevingswet op het bedrijfsleven. Daarnaast werken hun juridische consultants mee aan de totstandkoming van diverse onderdelen van de Omgevingswet en adviseren hun veiligheidsexperts het ministerie bij het vormgeven van het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid.

Sprekers
We hebben 2 terzakekundige sprekers bereid gevonden een presentatie te verzorgen:
Martin Kleijburg is senior adviseur vergunningen met meer dan 25 jaar ervaring en heeft daarmee veel inzicht op de impact van de Omgevingswet in de praktijk.
Christiaan Soer is senior jurist en werkt momenteel onder andere aan wetgeving van de Omgevingswet in opdracht van BZK.

Wanneer:
Datum: Vrijdag 18 januari 2018
Tijd: 11.45 tot 14.30 uur
Locatie: VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden

Aanmelden
Toegang tot de "Energielunch Omgevingswet: een nieuwe manier van werken? is gratis en voorbehouden aan leden van VEMW. 

Wilt u de Energielunch bijwonen, schrijft u zich dan in door op onderstaande link te klikken. 

Aanmeldformulier

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent het Seminar, kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder, 0348 48 43 57 of via e-mail tr@vemw.nl.