okt 2018
donderdag
11
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Bijeenkomst recente ontwikkelingen Groningengas

Deze bijeenkomst is uitsluitend voor VEMW leden

Graag nodigen we u uit voor een vervolgoverleg over de ‘Ombouw Groningengas’. Aanleiding is een aantal recente ontwikkelingen.

Inmiddels zijn we in gesprek geweest met het ministerie van EZK over ons navigatie-instrument en hebben we vernomen dat EZK met een wetsvoorstel komt in oktober (consultatie), om GTS de taak te geven de ombouw naar H-gas te realiseren en de kosten in het gastransportnet in rekening te mogen brengen bij alle gebruikers.

Daarnaast hebben we kennis genomen van het aanschrijven van grootverbruikers op een regionaal net (onder meer Liander, Stedin en Enexis). Tot slot is er het voornemen om de infrastructuur van Zebra netbeheer (Zeeland) over te laten nemen door GTS.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 oktober a.s. bij VEMW in Woerden van 10.00-12.30 uur, inclusief een broodjeslunch.

Indien u de bijeenkomst wilt bijwonen gelieve aan te melden bij Thessa de Ridder (tr@vemw.nl). Alleen voor leden!