apr 2018
maandag
23
Den Haag / Pact Public Affairs

Industriedebat: Geen energietransitie zonder industrietransitie

Uitnodiging Industriedebat:
‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’

De discussie over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord is in volle gang. Duidelijk is dat een belangrijke rol is weggelegd voor de industrie om de duurzame ambities te realiseren. VNCI, VEMW en VNPI willen in een actieve dialoog met hun omgeving invulling geven aan deze opgave. In dit licht nemen de verenigingen het initiatief tot een gezamenlijke debatbijeenkomst waarin wij met circa 150 stakeholders in politiek, overheid, bedrijfsleven, NGO’s en belangengroepen in gesprek gaan over de positie van de industrie, het potentieel voor verduurzaming en de koers van de transitie. De titel van het debat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’. Een inspirerende middag met topsprekers uit politiek, industrie en wetenschap.
Op 23 april organiseren VNPI, VEMW en VNCI het debat: ‘Geen energietransitie zonder industrietransitie’. Een inspirerende middag met topsprekers uit politiek, industrie en wetenschap.

Met Key note Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken,

inspirerende sprekers als:

  • Tjeerd Jongsma, directeur ISPT
  • Anton van Beek, president Dow Benelux
  • Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu
  • Tom van Aken, CEO Avantium
  • John Cooper, Secretary General Fuels Europe

en een politiek debat met Dilan Yesilgöz (VVD), Tom van der Lee (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA).

Uw dagvoorzitter is Jeroen Smit, bedrijfskundige en journalist, auteur van o.a. De Prooi en Het drama Ahold.

Het debat vindt plaats op:
Datum: Maandag 23 april 2018
Tijd: van 15.30 tot 18.00 uur
Plaats: Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag

Voor het programma of meer informatie: kijk op register.pactpublicaffairs.nl/meer-informatie of neem contact op met Ingrid de Frel, 070 3024706 en defrel@pactbv.nl.

Graag tot 23 april!

Colette Alma, directeur VNCI
Hans Grünfeld, directeur VEMW
Erik Klooster, directeur VNPI