apr 2018
dinsdag
17
Postillion Hotel Bunnik / IIR

Slimme Energie Transitie 2018

Informatiebijeenkomst voor de energie & industrie sector

In 2020 moet Nederland één van de duurzaamste landen van Europa zijn met 14% hernieuwbare energie. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het beleidsplan (de energietransitie) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energie bronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95 % verlaagd is ten opzichte van 2015.

Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen. De industrie en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen, beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de Energietransitie? Bottom line: Welke stappen moet u zetten om compliant te zijn met de idealen en verplichtingen van de energietransitie?

Om u over deze zaken te informeren organiseren wij op 17 & 18 april de 2-daagse conferentie Slimme Energie Transitie 2018. Wees dus ook slim en zorg dat u op de hoogte bent! 

Op de 2de dag spreekt Gertjan Lankhorst (voorzitter van VEMW) over hoe de industrie daadwerkelijk efficiëntievoordelen kan behalen in het kader van verduurzaming.

Er is een speciale korting van 20% op de bruto eindprijs voor leden van VEMW (andere kortingen en acties uitgesloten). 
Download hier de brochure en meld u snel aan via deze link! De kortingscode die gebruikt kan worden exclusief voor leden van VEMW is 70120VEMW - 20%.