feb 2018
vrijdag
09
VEMW, Houttuinlaan 12 in Woerden / VEMW

Waterlunch Waterheffingen op de schop

Indien u loost op de riolering of op oppervlaktewater betaalt u zuiveringsheffing respectievelijk verontreinigingsheffing. De waterschappen willen hun belastingstelsel op een andere leest schoeien. Dat betekent voor de bedrijven die heffingen betalen dat er het nodige gaat veranderen.

Waterschappen willen een ‘duurzaam en toekomstbestendig belastingstelsel’ en werken daarom al enige tijd aan voorstellen voor een nieuw stelsel. De waterschappen willen de heffingen, meer dan nu het geval is, baseren op kostenveroorzaking. Dit leidt tot nieuwe formules die de bestaande formules moeten gaan vervangen. Dit kan voor bepaalde groepen van bedrijven ingrijpende (financiële) gevolgen hebben.

Nu de voorstellen van de waterschappen zijn uitgekristalliseerd, is het tijd voor overleg met de partijen die de belastingen moeten betalen, waaronder de bedrijven. Daarom organiseert VEMW op vrijdag 9 februari 2018 de Waterlunch ‘Waterheffingen op de schop’. Tijdens deze lunchbijeenkomst wordt u bijgepraat door Harm Kupers, secretaris-directeur van waterschap Hunze en Aa’s en lid van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen. Tevens zal Rob Schoon, senior adviseur van KWA Bedrijfsadviseurs, ingaan op de gevolgen van de voorstellen voor sectoren en bedrijven.

Wat komt aan bod?
  • Nieuwe heffingsformules en nieuwe parameters
  • Wat gebeurt er met de aan- en afhaakregeling?
  • Financiële gevolgen voor lozende bedrijven
  • CZV-methode versus TOC-methode
  • Mogelijkheden voor maatwerkafspraken met mijn waterschap
  • Heffing op diffuse verontreiniging

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de voorstellen voor uw bedrijf? Gaat u meer of juist minder betalen? Schrijf u dan snel in!

Wanneer: vrijdag 9 februari 2018,
Programma:
11.30 uur: Ontvangst met lunch
12.12 uur: Aanvang programma
15.00 uur: Afsluiting

Waar: VEMW, Houttuinlaan 12, Woerden

Deelnemen
Wilt u de Energielunch bijwonen, schrijft u zich dan snel in voor de bijeenkomst! Deelname aan de Energielunch is gratis en voorbehouden aan leden die zich vooraf  hebben ingeschreven. Wij stellen het op prijs indien u zich met niet meer dan twee personen per lidbedrijf aanmeldt.