nov 2017
dinsdag
21
Geleen / VEMW

Energietransitie in de regio Geleen

De uitdaging voor de industrie als gevolg van de ondertekening van het akkoord van Parijs is buitengewoon groot. VEMW heeft in 2016 met het rapport Samen op weg naar minder al laten zien dat een reductie van de emissies met 80-95% alleen mogelijk is door een enorm programma van investeringen en innovatie. Dit voorjaar heeft VEMW, ondersteund door onderzoek van McKinsey, een concreet voorstel aan de overheid gepresenteerd, met daarin reële opties waarmee deze reductie zou kunnen worden bereikt. Maar de opdracht van de energietransitie is zo groot, dat kan het bedrijfsleven niet alleen. Daarvoor is niet alleen ondersteuning van de overheid nodig en investeringen door individuele bedrijven, ook moeten er samenwerking in industriële ketens en clusters van de grond komen. Nationaal en in de regio. Hoe organiseren we dat? Hoe vinden partners elkaar? Wat zijn de stappen die in de regio al worden gezet? Waar kunt u terecht?

VEMW organiseert de komende tijd speciale Energietransitie in de regio-bijeenkomsten in verschillende regio’s in Nederland, om bedrijven in de regio bij elkaar te brengen rond dit onderwerp. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met regionale clusterorganisaties.

Bent u geïnteresseerd in verschillende initiatieven die in uw regio genomen worden? Benieuwd naar de kansen van gezamenlijke initiatieven? Of wilt u slimmer, gezamenlijk gebruikmaken van energie? Bezoek dan de bijeenkomst hierover in uw regio!

21 november: Energietransitie in de regio Geleen
De derde regiobijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 november in Geleen, van 13.30 tot 15.30 uur op het industrieterrein Chemelot. De exacte locatie volgt nog. Tijdens deze bijeenkomst zal voorzitter Gertjan Lankhorst de VEMW-studie nader toelichten. Daarbij komt ook aan de orde op welke manier in het overheidsbeleid over de industrietransitie wordt gedacht, welke consequenties het regeerakkoord heeft en de vervolgactiviteiten die inmiddels zijn voorzien.

Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden per mail via kb[at]vemw.nl.

Volgende Energietransitie in de regio-bijeenkomsten
De volgende bijeenkomsten staan tevens gepland in november in de regio's Delfzijl (Eemsdelta) en Emmen (Emmtec). De exacte data en locaties volgen nog. Ook hiervoor kunt u uw interesse kenbaar maken via kb[at]vemw.nl.

Succesvolle eerste regiobijeenkomst
De eerste geslaagde Energietransitie in de regio-bijeenkomst vond plaats op 12 juli jl. in de Botlek. Naar aanleiding van presentaties van VEMW en Smartport ontwikkelde zich een geanimeerde discussie over de mogelijkheden voor bedrijven in de regio Rijnmond om vergaande CO2-reducties te realiseren. De gedeelde conclusie van de bijeenkomst: samen willen werken en samen doelen stellen is niet makkelijk, maar wel mogelijk, noodzakelijk en kansrijk.