jul 2017
woensdag
12
AkzoNobel Industrial Chemicals, Rotterdam / VEMW

Bijeenkomst 95% CO2-reductie in Nederland

De uitdaging die ons land op zich heeft genomen door ondertekening van het akkoord van Parijs is buitengewoon groot. In de politieke discussie gaat vooral veel aandacht uit naar vergroening van de elektriciteitsvoorziening en de rol van gas in de gebouwde omgeving. Een minstens zo grote uitdaging ligt er voor de industrie. VEMW heeft in 2016 met het rapport “Samen op weg naar minder” al laten zien dat een reductie van de emissies met 80-95% alleen mogelijk is door een enorm programma van investeringen en innovatie. Recent is, ondersteund door McKinsey, onderzocht met welke opties deze reductie zou kunnen worden bereikt en welke ondersteuning door de overheid daarvoor nodig is.
Versnelling van het koolstofvrij maken van de industrie vraagt niet alleen om investeringen door individuele bedrijven, maar ook om samenwerking tussen en in industriële ketens en clusters. De ministeries van EZ en I&M hebben inmiddels besloten dat de VEMW-studie de basis zal vormen voor het transitiepad Hoge Temperatuur Warmte uit de Energieagenda van het kabinet.

In samenwerking met Jaap Hoogcarspel, clustercommissaris voor de Rotterdamse industrie, wil VEMW u graag bijpraten over de inhoud van de studie en over de vervolgactiviteiten die inmiddels zijn voorzien. Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op woensdag 12 juli a.s. van 14 tot 16 uur bij AkzoNobel Industrial Chemical, Welplaatweg 12, Rotterdam Botlek.

Helaas kan Jaap Hoogcarspel zelf niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, maar hij zou uw aanwezigheid zeer op prijs stellen. Indien u belangstelling hebt om aanwezig te zijn kunt u dit laten weten aan Karin Burghouwt, secretaris verenigingszaken van VEMW: kb@vemw.nl .