jun 2017
woensdag
28
Schiphol / VEMW

VEMW Energiedag 2017

Prijs- en marktontwikkelingen elektriciteit, gas en CO2

- Goed voorbereid op volatiliteit en onzekerheid  -

Download hier de presentaties:

Presentatie ABN-AMRO, Hans van Cleef
Presentatie Statkraft, Koen Dejonghe
Presentatie ACT Traders, Federico Di Credico
Presentatie Energy Global, Ronald Huisman

Naar verwachting worden de markten voor gas, elektriciteit en CO
2 onrustiger door ingrijpende veranderingen in vraag en aanbod. Laat u daarom informeren over alle prijs- en marktontwikkelingen rond elektriciteit, gas en CO2, en meld u aan voor de VEMW Energiedag op 28 juni a.s.!

Programma

  • Ontwikkelingen op de Europese elektriciteitsmarkt Hoe gaat prijsvorming zich ontwikkelen, krijgen we ook in Nederland negatieve prijzen? Worden gascentrales en WKK's weer rendabel; hoe ontwikkelen de dark- en sparkspreads zich? Wat betekent de aanleg van verbindingen naar Denemarken en Duitsland voor de markt? Koen Dejonghe van Stattkraft zal uitgebreid ingaan op de ontwikkelingen op de Europese elektriciteitsmarkt.
  • Ontwikkelingen op de internationale gasmarkt Is er al een wereldmarkt voor gas of gaat die er komen? Welke rol speelt LNG op die markt? Zal LNG naar Europa komen en zorgen voor een overaanbod aan gas en een significante daling van de gasprijs? En op welke termijn? Hans van Cleef van ABN-AMRO licht toe welke ontwikkelingen hij voorziet en verwacht op de internationale gasmarkt.
  • Ontwikkelingen op de Europese CO2-markt Het EU-ETS is het belangrijkste instrument om CO2-reductie te realiseren. Op basis van uitgebreide analyses over vraag, aanbod en de invloed daarop van politieke ontwikkelingen, zal Federico Di Credico van ACT Commodities een unieke toelichting geven op hoe de prijs van CO2 tot stand komt. Hoe gaat de CO2-markt zich in de toekomst ontwikkelen? Wat zijn de fundamentele drivers binnen in het systeem? Hoe kunt u zelf de prijsvorming van CO2-rechten beter leren verklaren?
  • Omgaan met volatiliteit: tools om onzekerheid en risico’s te managen Naar verwachting komt er, onder invloed van veranderende vraag en aanbodpatronen en politieke onzekerheden, meer volatiliteit op de Europese energiemarkten. Welke instrumenten kun je inzetten om hierop te anticiperen? Ronald Huisman van Energy Global presenteert verschillende mogelijkheden en instrumenten om onzekerheid en risico’s te managen.
  • Rondleiding Schiphol Degenen die zich daarvoor aanmelden kunnen na het inhoudelijke programma een uniek kijkje achter de schermen van Schiphol krijgen. Tijdens de rondleiding krijgt u uitleg over de inrichting van het energiesysteem van Schiphol, en de dynamiek van de processen op de luchthaven.

Download hier de samenvatting van het programma.

Wanneer
Datum: woensdag 28 juni 2017
Tijd: 11.45 tot 19.00 uur
Locatie: Evert van de Beekstraat 202, Schiphol

Inschrijving
Deelname is exclusief voor VEMW-leden. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Schrijft u zich daarom tijdig in! Aanmelden kan door op deze registratieknop te klikken. 

Kosten
Deelnamekosten zijn € 150,- exclusief BTW. Dit is inclusief lunch en buffet. Een week voor de Energiedag ontvangt u de factuur.

Annulering en verhindering
Bij verhindering is een plaatsvervanger van harte welkom. Tot en met 21 juni 2017 kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum kan geen creditering meer plaatsvinden.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thessa de Ridder via 0348-484 357 of tr@vemw.nl.